חישוב אורך מצב פתוח – בוכנת גז (מ”מ)

איזנברג הידראוליקה
ניווט:

חישוב אורך מצב פתוח - בוכנת גז (מ"מ)

מעבר לבוכנות גז

חישוב אורך מצב פתוח (מ"מ)
* הנוסחא: C = √ (A² plus B²)
A
(מ"מ)
B
(מ"מ)
לחישוב - לחץ כאן:
מציאת אורך צלע A (מ"מ)
* הנוסחא: A = √ (C² minus B²)
C
כאשר B שווה 200 מ"מ
לחישוב - לחץ כאן:

הנוסחא:

MathJax example

C = √ (A2 + B2)

מחשבון בוכנת גז - חישוב אורך מצב פתוח
Posted in מחשבונים.