תכנון ובניית יחידות כוח הידראוליות

תכנון ובניית יחידות כוח הידראוליות בשילוב מכניות לפי דרישה.

יחידת כוח הידראולית היא מערכת המייצרת כוח הידראולי ע”י הנעה של שמן בלחץ לכיוון אביזר שתפקידו להמיר אותה לאנרגיה מכאנית המסוגלת לבצע עבודה.