קצוות לחיצה לצנרת הידראולית ולצינורות בדיקה (שקיעה)