צנרת וחיבורי אוויר (פנאומטיקה)

ניתן למצוא אצלנו מגוון רחב של:

  • חיבורים מהירים פנאומטיים – זכר/נקבה, הברגה פנימית/חיצונית
  • חיבורי אוויר בזק – מקשרים אוטומטיים