שסתומים וסלקטורים מודולריים

Subplate mounting
שסתומים מודולריים ללחצי עבודה 350 בר, עבודה מאומצת ברמה של 0 נזילות.