בוכנות טלסקופיות

בוכנות טלסקופיות למערכות רכינה (“הייברים”) הדראוליות, תוצרת IPH האיטלקית.