רגלי חנייה

רגלי הייצוב בנגרר, נועדו לאזן ולשמור על העגלה במקומה בעת עגינתה במקום מסוים.