נאבות חקלאיות

אחראיים על שיפור מוצרים ותהליכים תוך כבוד לסביבה וללקוחות. מייבאים מוצרים איכותיים מאיטליה.