אביזרי ריתום

כף הריתום הינה החלק המחבר בין וו הגרירה לרכב.