בוכנות טלסקופיות לחקלאות

מגוון רחב של בוכנות טלסקופיות חקלאיות Underbody המתאימות לחיסכון במקום תוצרת Interpump Hydraulica העולמית.