יחידת כוח הכוללת אביזרים של DANFOSS

יחידת כח בעלת לחץ עבודה עד 180 באר.

סלקטור של DANFOSS בעל 15 כ”ס.