יחידה הידראולית הכוללת משאבה תוצרת DANFOSS עם ספיקה משתנה

יחידה הידראולית הכוללת משאבה תוצרת DANFOSS עם ספיקה משתנה: LOAD SENSING.

אפשרות שליטה על לחץ וספיקה ע”י שסתום פרופורציונאלי, תוצרת DANFOSS.