מחבר כפול

זמין לבקשה מקוונת

מחבר כפול לצינור R1 ו-R2

Available Options: