זכר BSP

זמין לבקשה מקוונת

קצה לחיצה זכר BSP 60° לפי תקן ISO 12151-6 (ISO 8434-6).

Available Options: