R7 כפול

זמין לבקשה מקוונת

צינור R7 לפי תקSAE 100 R7, תוצרת TRANSFER OIL.
צינור לחץ בינוני עם עמידות מוגברת לשחיקה.
מתאים לשידורי כוח נוזל כלליים, כגון מכונות חקלאיות ומשאיות מלגזה.
מתאים גם עבור גזים תעשייתיים רבים (יש לבדוק תאימות). מאושר על ידי MSHA.
מיועד לעבודה בטווח טמפ´ 40°C +100°C-.

Available Options: