מכונת כיפוף

זמין לבקשה מקוונת

מכונת כיפוף לצנרת הרמטו ממידת צינור מ 6  מ”מ עד 25 מ”מ.