SEL 4SH

זמין לבקשה מקוונת

צינור לפי תקן EN 856 4SH, תוצרת SEL.
מורכב משכבת פנים גומי סינטטי, 4 שכבות רשת חיזוק פלדה, ושכבת חוץ גומי סינתטי.
מיועד לעבודה בטמפ´ 40°C +100°C-.

Available Options: