SEL 2SN

זמין לבקשה מקוונת

צינור לפי תקן SAE100 R2 AT DIN EN 853 2SN, תוצרת SEL.
מורכב משכבת פנים גומי סינטטי, חיזוק רשת פלדה כפולה ושכבת חוץ גומי סינתטי.
מיועד לעבודה בטמפ´ 40°C +100°C-.

Available Options: