SEL 2SC

זמין לבקשה מקוונת

צינור לפי תקן DIN EN 857 2SC, תוצרת SEL.
מורכב משכבת פנים גומי סינטטי, חיזוק רשת פלדה כפולה ושכבת חוץ גומי סינתטי.
מיועד לעבודה בטמפ´ 40°C +100°C-.

Available Options: