SEL 1SN

זמין לבקשה מקוונת

צינור לפי תקן SAE100 R1 AT DINEN 853 1SN, תוצרת SEL.
מורכב משכבת פנים גומי סינטטי, חיזוק רשת פלדה ושכבת חוץ גומי סינתטי.
מיועד לעבודה בטמפ´ 40°C +100°C-.

Available Options: