Eaton Winner R15

זמין לבקשה מקוונת

צינור SAE 100 R15, תוצרת Eaton Winner.
מורכב משכבת פנים גומי סינטטי, 6 שכבות חיזוק רשת פלדה ושכבת חוץ גומי מאושרת MSHA.
מיועד לעבודה בטמפ´ 40°C +120°C-.

Available Options: