Eaton Winner 4SH

זמין לבקשה מקוונת

צינור EN856 4SH תוצרת Eaton Winner.
4 שכבות חיזוק רשת פלדה, עם שכבת גומי שחור פנימית וחיצונית מאושרת MSHA.
מיועד לעבודה בטמפ´ 40°C +100°C-

Available Options: