Eaton Winner 2SC

זמין לבקשה מקוונת

צינור EN857 2SC, תוצרת Eaton Winner.
מורכב משכבת פנים גומי סינטטי, חיזוק רשת פלדה כפולה ושכבת חוץ גומי מאושרת MSHA.
מיועד לעבודה בטמפ´ 40°C +120°C-

Available Options: