HPZ P16 מכונת לחיצה מחולקת

זמין לבקשה מקוונת

מכונת לחיצה ידנית ניידת.
לוחצת מ1/4″ עד 1″.
טווח לחיצה – עד 45 מ”מ.
95 טון כוח לחיצה.

המכונה מחוברת למשאבה עם צינור הידראולי גמיש המאפשר לחיצה הדוקה במרחבים קשים.
ניידת ומופעלת גם במקומות בהם אין זרם חשמלי.
המכונה מתאימה להפעלה בתנאים בהם לא ניתן להשתמש במכשירים חשמליים בגלל סכנת פיצוץ.