מוט תפיסה קצר צבת שחור לזוג ראשון PROUSER

זמין לבקשה מקוונת

מסגרת נשלף באורך של 11 ס”מ.

קיבוע אופניים למסגרת באמצעות מהדקים הניתנים לנעילה.

המסגרת קל לתיקון וקל להזיז/להסיר.

מתאים למנשאי האופניים:

Diamant SG2
Diamant SG3