תקע 13 פינים משופר לכבל נגרר CVP

זמין לבקשה מקוונת

תקע 13 פינים משופר לכבל נגרר CVP