תקע 13 פינים משופר לכבל נגרר AHW

זמין לבקשה מקוונת

תקע 13 פינים משופר לכבל נגרר AHW