וו גרירה מנגנון ורטיקלי T60

T60 אווירה והסבר וו גרירה ורטיקלי