בוכנות הידראוליות דו כיווניות

זמין לבקשה מקוונת

להלן פירוט בוכנות פופולריות הקיימות במלאי.

** ניתן להזמין כל מידה לפי דרישה.

תוצרת איטליה mte-fluidpower-logo

בוכנות הידראוליות כחלק ממערכת הידראולית מטרתן להפעיל כוח רב על מכשיר הזקוק לכח דחיפה/משיכה רב עוצמה.

בוכנה חד כיוונית מבצעת תנועה בכיוון אחד (הרמה או משיכה) בלחץ הידראולי והתנועה בחזרה (ירידה) ע”י גרביטציה, חנקן במכלול סגור או ע”י קפיץ וללא לחץ הידראולי

בוכנה דו כיוונית לעומת זאת, מבצעת תנועה בשני הכיוונים תחת לחץ הידראולי

בוכנות הידראוליות דו כיווניות

Available Options: