משאבת דלק שמן

זמין לבקשה מקוונת

VCC 12
56 ליטר/דקה