חצי יח’ שירות פנאומטית 1/4

זמין לבקשה מקוונת

הברגה 1/4
הכולל וסת לחץ וניקוז מים