חצי יח’ שירות פנאומטית 1/4

הברגה 1/4
הכולל וסת לחץ וניקוז מים