גלגלת אדומה לצינור 3/4" באורך עד 13 מטר

גלגלת אדומה לצינור 3/4" באורך עד 13 מטר.