גלגלת אדומה לצינור 1/2" באורך עד 20 מטר

גלגלת אדומה לצינור 1/2" באורך עד 20 מטר.