גלגלת אדומה לצינור 1/2" באורך עד 15 מטר

גלגלת אדומה לצינור 1/2" באורך עד 15 מטר.