גלגלת אדומה לצינור 1/2" באורך עד 10 מטר

גלגלת אדומה לצינור 1/2" באורך עד 10 מטר.